Κέντρο Υγείας Χαλάστρας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2313 313 700, 747, 745

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:30

ΩΡΛ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΠΕ

09:00-14:00

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ)

ΑΝΑ 15ΗΜΕΡΟ

09:00-14:00

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΕ 09:00-14:00
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ 08:00-15:00
     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Ν.Μάλγαρα
ΤΚ 57600
Τηλ:23910-41367

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Άδενδρο
ΤΚ 57007
Τηλ:23910-31500

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00 - 14:00