Κέντρο Υγείας Σκύδρας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.2382351000

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Γ΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Δ΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ε΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΕ

08:00-15:00

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΕ

08:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΙ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-15:00