Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Προγραμματισμός Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με ραντεβού
Τηλ.Κέντρο: 2382351100

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ/ΣΑ/ΚΥ

ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α'

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β'

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Γ'

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Δ'

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ε'

4 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

08:00-14:00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ζ'

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

08:00-14:00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

08:00-14:00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝ/ΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

07:00-15:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥ ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:30-14:00