Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΌΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Κ.Υ.Λ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΛΕΊΝΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΆ ΣΤΟ 23523-50012. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 23523-50000

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Α΄

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (ΜΑΙΕΣ)

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΡ/ΠΕ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

8:30-14:30

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

7:30-14:30

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΣΗΠΤΙΚΟ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

8:30-14:30

ΤΕΠ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ/ΣΑ/ΚΥ

24 ΩΡΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΕ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

11:30-14:30

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23520-42222

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΤΡ/ΤΕ/ΠΑ

8:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23520-32222

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

2ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΥΤΣΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-53495

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΑ

08:00-14:00

2ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΗΛ.: 23510-51326

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ

08:00-14:00

2ος ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΦΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-98211

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-84388

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Κ.ΜΗΛΙΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-81056

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-82222

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-93222

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΕ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23520-82222

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλ:23510-64455

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΤΡ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΗΛ.: 23510-30083

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ

08:00-14:00

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ

Χώρος στέγασης, ραντεβού, διαδικασία, τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΗΛ.: 23510-92362

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕ/ΠΑ

08:00-14:00