ΚΕΠΥΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 3η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, 2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313-320548

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.