Αρχείο Προμηθειών 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας

24-12-2015:

1ος ΕπαναληπτικόςΠρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου ντίζελ & αμόλυβδης βενζίνης) για τα Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ και για την Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 09134100-8 και CPV: 09132100-4. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 11-01-2016 και ώρα 14:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 12-01-2016 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 24ΠΕ/2015


17-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Καυστήρων, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 17/12/2015 έως 23/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


03-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που αφορούν επιστολές, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 03/12/2015 έως 09/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


03-12-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου ντίζελ & αμόλυβδης βενζίνης)για τα Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ και για την Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 09134100-8 και CPV: 09132100-4. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-12-2015 και ώρα 14:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 18-12-2015 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 24ΠΕ/2015


02-12-2015:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση της οροφής του ακτινολογικού εργαστηρίου του ΚΥ Άργος Ορεστικό και επισκευή της στέγης του κτιρίου του ΚΥ Λιτοχώρου. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 08-12-2015 και ώρα 15:00.


02-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πυροσβεστήρων, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 02/12/2015 έως 08/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


02-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Μολυσματικών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας (ΠΕΔΥ), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 02/12/2015 έως 08/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


01-12-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Σίτισης, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 01/12/2015 έως 07/12/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


25-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 25/11/2015 έως 30/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


13-11-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην εκτέλεση Υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 13/11/2015 έως 19/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


12-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τις υπηρεσίες Απεντόμωσης - Μυοκτονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερεις (4) ημέρες  ήτοι από 12/11/2015 έως 16/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


11-11-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ για το οικ. έτος 2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-11-2015 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 18-11-2015 και ώρα 10:00.


10-11-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην εκτέλεση Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 10/11/2015 έως 16/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


09-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια  ιατρικών αερίων (φιαλών Ο2), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 09/11/2015 έως 13/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


09-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού, σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 09/11/2015 έως 13/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


06-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών αναλωσίμων, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 06/11/2015 έως 10/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


04-11-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην εκτέλεση Υπηρεσιών Απεντόμωσης - Μυοκτονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 04/11/2015 έως 11/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


04-11-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 04/11/2015 έως 10/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


03-11-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 , όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από 03/11/2015 έως 06/11/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


23-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 , όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 23/10/2015 έως 30/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


23-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 23/10/2015 έως 30/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


19-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Φιαλών υγρού οξυγόνου, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 19/10/2015 έως 26/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


19-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Εργαστηριακών, σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 19/10/2015 έως 26/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


19-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών αναλωσίμων, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 19/10/2015 έως 26/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


19-10-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Οδοντιατρικών αναλωσίμων, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 19/10/2015 έως 26/10/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


14-10-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ ΠΕΔΥ Ευόσμου επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 12 στο Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μετεγκατασταθεί το οδοντοπροσθετικό ιατρείο και το εργαστήριο της Μ.Υ.Π.Ε.Δ.Υ. Θεσ/νίκης. με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 03-11-2015 και ώρα 14:30. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 04-11-2015 και ώρα 11:00.

Διακήρυξη 06/2015.


08-10-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000 € περίπου συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών φόρων. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 16-10-2015 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 16-10-2015 και ώρα 11:00πμ.


22-09-2015:

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης N.9ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 06-10-2015 και ώρα 14:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-10-2015 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 9ΠΕ/2015


11-08-2015:

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16.


11-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, εντός 30 ημερών.


11-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, εντός 30 ημερών.


11-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, εντός 30 ημερών.


07-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ, εντός 30 ημερών.


07-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών, εντός 30 ημερών.


07-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων, εντός 30 ημερών.


07-08-2015:

Ανακοίνωση σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηριακού, οπτικού και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), εντός 30 ημερών.


06-08-2015:

Ανακοίνωση συλλογής τεχνικών προδιαγραφών ενιαίου διαγωνισμού με την διαδικασία συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια συσκευών και οργάνων χειρουργείων (Λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσης), εντός 30 ημερών.

Συλλογή τεχνικών προδιαγραφών από εταιρείες (v.2 22-09-15)


30-07-2015:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια παρασκευασμάτων πλυσίματος (CPV 39831000-6) για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04-08-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 04-08-15 και ώρα 10:00πμ.


30-07-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι 30/7/2015 έως 7/8/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην Τεχνική Υπηρεσία προς επεξεργασία.

Τεχνικές Προδιαγραφές


28-07-2015:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 560€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (280€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ΔΥΠΕ). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 03-08-2015 και ώρα 12:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 03-08-2015 και ώρα 12:00.


27-07-2015:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών εκτός σύμβασης. Αποστολή οικονομικής προσφοράς έως 31-07-2015 και ώρα 15:00.


22-07-2015:

Πρόχειρος 1ος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ (Δυτικής Μακεδονίας) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ.

Διακήρυξη 7ΠΕ/2015


09-07-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης ακτινολογικού μηχανήματος του Ακτινολογικού Εργαστηρίου  Αμπελοκήπων της ΜΥ ΠΕΔΥ Πύλης Αξιού. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-15 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 16-07-15 και ώρα 11:00.


08-07-2015:

Πρόχειρο Διαγωνισμό  για την ασφάλιση των επιβατικών οχημάτων, ασθενοφόρων δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠΕ   Μακεδονίας. με CPV: 98390000-3 και αριθμό διακήρυξης 04/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21-07-2015 και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-07-2015 και ώρα 10:00.

Διευκρίνιση για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 04/2015 ασφάλιση επιβατικών οχημάτων, ασθενοφόρων δικαιοδοσίας 3ης ΥΠΕ.

Διακήρυξη 04/2015


01-07-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #20.400,0# EURO συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50750000-7)και αριθμό διακήρυξης N.6ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 20-07-2015 και ώρα 12:00. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-07-2015 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη Ν.6ΠΕ/2015


30-06-2015:

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης N.3ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-2015 και ώρα 14:00. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-07-2015 και ώρα 10:00.

Επαναληπτική Διακήρυξη N.3ΠΕ/2015


23-06-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης - πήξης όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι από 24/6/2015 έως 30/6/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


23-06-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις ημέρες (4) ήτοι από 24/6/2015 έως 29/6/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


10-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #44.587,50# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50710000-5)και αριθμό διακήρυξης N.5ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25/06/2015 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/06/2015 και ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη Ν.5ΠΕ/2015


10-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #45.000,00# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50000000-5)και αριθμό διακήρυξης N.4ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 24/06/2015 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/06/2015 και ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη Ν.4ΠΕ/2015


02-06-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια συσκευών μηχανογράφησης όπως συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Πληροφορικής.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες αρχομένης από 02/06/2015 μέχρι 08/06/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια Διεύθυνση.

Τεχνικές Προδιαγραφές


02-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό διακήρυξης N.3ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-06-15 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 18-06-15 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη N.3ΠΕ/2015


29-05-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στην προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες αρχομένης από 02/06/2015 μέχρι 08/06/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


29-05-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή μετά την 1η διαβούλευση.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες αρχομένης από 02/06/2015 μέχρι 05/06/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


28-05-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών αναδιαμόρφωσης του 1ου ορόφου, στο κτίριο επί της οδού Μαβίλη 11 για την μεταστέγαση του Φυσιοθεραπευτηρίου, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 22.654,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 08-06-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 08-06-15 και ώρα 11:00πμ.


18-05-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης για τις Υγειονομικές Μονάδες και Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ και για την Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 30125110-5 και αριθμό διακήρυξης N.2ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-06-15 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 03-06-15 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 2ΠΕ/2015

Πίνακας Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης


14-05-2015:

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες αρχομένης από 14/05/2015 μέχρι 20/05/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


08-05-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του υδροδοτικού συγκροτήματος του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 16, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης περίπου 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 14-05-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 14-05-15 και ώρα 10:00πμ.


06-05-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 4.970,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (2.485,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ΔΥΠΕ). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13-05-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 13-05-15 και ώρα 11:00πμ  


08-04-2015:

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο της υποστήριξης και συντήρησης των Η/Υ και λειτουργικών συστημάτων της για ένα (1) έτος (όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.900€ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-04-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 17-04-15 και ώρα 10:00πμ.


03-04-2015:

ΓΝ Καστοριάς «Περίληψη αίτησης μεταβολής του σκοπού κοινωφελούς περιουσίας και ερμηνείας όρου της συστατικής πράξης αυτής.»


26-03-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση  τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων όπως διορθώθηκαν μετά την 1η δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω είδη.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες αρχομένης από 27/03/2015 μέχρι 01/04/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


24-03-2015:

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αγορά «Ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ». Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΥ έτους 2014, με CPV: 30236000 και αριθμό διακήρυξης Νο 1/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 06-04-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ Διενέργειας Διαγωνισμού: 06-04-15 και ώρα 11:00πμ.

Η Διακήρυξη.


24-03-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο της υποστήριξης και συντήρησης των Η/Υ και λειτουργικών συστημάτων της για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.900 € περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 31-03-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 31-03-15 και ώρα 10:00πμ.


17-03-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αγορά «   Ποικίλου Εξοπλισμού Η/Υ». Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΥ έτους 2014, με CPV: 30236000-2 και αριθμό διακήρυξης Νο 1/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27-03-2015 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 27-03-2015 και ώρα 11:00πμ.

Διακήρυξη 01/2015


12-03-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ως 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 18-03-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 18-03-15 και ώρα 10:00πμ


19-02-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας των κτιρίων: 1. Της οδού Αριστοτέλους 16, όπου στεγάζονται η 3η και 4η ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης, 2. Της οδού Μαβίλη 11ιδιοκτησίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 3. Της οδού Μόδη 9όπου στεγάζεται η ΤΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 2.196,00€ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25-02-2015 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 25-02-2015 και ώρα 10:00πμ.


10-02-2015:

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ’αριθμ. διακήρυξη 1ΠΕ/2015 που αφορά στον  1o επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Μονάδες  Υγείας ΠΕΔΥ(πρώην ΕΟΠΥΥ).


06-02-2015:

Πρόχειρος 1ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Υγειονομικές μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV: 90911200-8 και αριθμό διακήρυξης No1ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12-02-2015 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 13-02-2015 και ώρα 10:00πμ.

Η Διακήρυξη.


23-01-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 16, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 3.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε ΔΥΠΕ). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-02-2015 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 02-02-2015 και ώρα 10:00πμ.


22-01-2015:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για τις ετήσιες ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ) της 3ης ΔΥΠΕ με συνολική ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολή Προσφορών: 28-01-15 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 29-01-15 και ώρα 10:00πμ