Κεντρική Υπηρεσία

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Αριστοτέλους 16, 54623, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2313-320500  

Φαξ: 2313-320508

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL: www.3ype.gr