Ανακοίνωση προσλήψης επικουρικού προσωπικού


5-09-2018 (NEO)

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-09-2018)


 

27-07-2018

Η 3η ΥΠΕ προτίθεται να καλύψει  τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων της σε προσωπικό καθαριότητας και προσωπικό φύλαξης με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Αναλυτικά ο αριθμός ανά μονάδα φαίνεται εδώ.


23-07-2018:  

Διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών. Για περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ


22-03-17:

Αναμορφωμένοι πίνακες επικουρικού προσωπικού για τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (Κωδ.302).


22-02-17:

Αναμορφωμένοι πίνακες επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας (Κωδ.202) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (Κωδ.309).


11-05-2017:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ στο ΠΕΔΥ-ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: 19-05-17.


25-10-16:

Ορθή Επανάληψη - Πίνακας προσληπτέων επικουρικού κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ.305).


24-10-16:

Αναμορφωμένοι Πίνακες Επικουρικού Προσωπικού ΠΕ Ακτινοφυσικών (ΚΩΔ.101) και ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (ΚΩΔ.205).


24-10-16:

2.Πίνακες Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Ανά Φορέα Πρόσληψης.


20-10-16:

1.Πίνακες Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού Ανά Φορέα Πρόσληψης.


05-09-2016:

Ανακοίνωση: Πίνακες Κατάταξης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, ανά κλάδο/ειδικότητα. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από 06-09-2016 έως 12-09-2016.


25-08-2016:

Ανακοίνωση: Πίνακες Κατάταξης Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, ανά κλάδο/ειδικότητα. Αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης από 26-08-2016 έως 02-09-2016.


03-08-2016:

3η Ανάρτηση πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:


26-07-2016:

2η Ανάρτηση  πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού. (Ορθή Επανάληψη)

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:

Πίνακες αποκλειομένων για τους κλάδους:


19-07-2016:

Ανάρτηση  πινάκων καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες καταγραφής στοιχείων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους:


01-04-2016:

Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην κατάρτιση καταλόγων Επικουρικού προσωπικού, για την πρόσληψη σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αρμοδιότητας Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.