Προκηρύξεις Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης & 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης


08-10-2020:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες έληγαν στις 07/10/2020 και ώρα 12:00, και παρατείνονται έως Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 12:00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ (τρεις (03) θέσεις Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ (τρεις (03) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


17-07-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή) και μίας θέσης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 27/07/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/08/2020 και ώρα 12.00.


17-07-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 27/07/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/08/2020 και ώρα 12.00.


13-02-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με προκηρύξεις που εκδόθηκαν για την πλήρωση  81 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


11-02-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Α’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη εννέα (09) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας Καρδιολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παθολογικής Ανατομικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη).


11-02-2020:

Προκήρυξη επτά (07) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Γαστρεντερολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ειδικότητας Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Πνευμονολογίας Φυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) (1 (μία) θέση Διευθυντή), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Νεφρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας Νευρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’).Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επικουρικού Β’), Γαστρεντερολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Νεφρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ειδικότητας Ψυχιατρικής (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Διευθυντή), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.) (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη v.2)


11-02-2020:

Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (2 (δύο)θέσεις Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παθολογικής Ανατομικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Κυτταρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’ με εμπειρία στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων για την Ειδική Μονάδα επεξεργασίας αιμοποιητικών κυττάρων και μοριακής αιματολογίας), Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’ με εμπειρία στην ηλεκτροφυσιολογία για την Ειδική Μονάδα ηλεκτροφυσιολογίας), Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Χειρουργικής Θώρακα (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη v.2)


03-06-2019:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Ορθοπεδικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση και ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Βέροιας. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


03-06-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ορθοπεδικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση και ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν. Νάουσας. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


23-05-2019:

Προκήρυξη δεκαπέντε (15) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Αιματολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας (για το Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας), βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β΄ δύο θέσεις, ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ρευματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


23-05-2019:

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Διευθυντή μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Διευθυντή μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α' μία θέση, ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Νευροχειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, και ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις του Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


23-05-2019:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ουρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Ξάνθης. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


23-05-2019:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία,θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Δράμας. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


23-05-2019:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Α’ δύο θέσεις, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Α’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Α’ μία θέση και ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Κομοτηνής. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


22-05-2019:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ τρεις θέσεις, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις και ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


22-05-2019:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Διευθυντή μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Κατερίνης. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


22-05-2019:

Προκήρυξη δύο (02) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Κατερίνης (Ψυχιατρικός Τομέας). Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


22-05-2019:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.), βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν.Πτολεμαίδας «Μποδοσάκειο». Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


22-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ δύο θέσεις, και ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


22-05-2019:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, του Γ.Ν. Κιλκίς - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κ.Υ. Γουμένισσας. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


22-05-2019:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ουρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος». Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


22-05-2019:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ενδοκρινολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, και ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


22-05-2019:

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας ΩΡΛ, βαθμού Διευθυντή μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ουρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση και ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ορθοπεδικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, και ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Α’ μία θέση του Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη δεκατριών (13) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Αιματολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας (για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας), βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' δύο θέσεις, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού επιμελητή Β' δύο θέσεις, ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας  Αιματολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ρευματολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, και ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


21-05-2019:

Προκήρυξη τεσσάρων(4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, και ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


21-05-2019:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, και ειδικότητας Χειρουργικής βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση και ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Πέλλας Οργανική Μονάδα Έδεσσας. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού επιμελητή Β' δύο θέσεις, ειδικότητας Καρδιολογίας (με εμπειρία στην ηλεκτροφυσιολογία για την ειδική μονάδα ηλεκτροφυσιολογίας), βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας (με εμπειρία στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων για την ειδική μονάδα επεξεργασίας αιμοποιητικών κυττάρων και μοριακής αιματολογίας), βαθμού επιμελητή Β' δύο θέσεις, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ορθοπαιδικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας  Παθολογικής Ανατομικής, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Κυτταρολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση και ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, βαθμού επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


21-05-2019:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ουρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄μία θέση, και ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν."Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ". Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ουρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, και ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Α' μία θέση του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη τεσσάρων(4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση και ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


21-05-2019:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Βʼ μία θέση, ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Βʼ μία θέση, ειδικότητας Ουρολογίας βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Βʼ μία θέση και ειδικότητας Νευρολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


21-05-2019:

Προκήρυξη  οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ουρολογίας , βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, και ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ). Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


20-05-2019:

Προκήρυξη εννέα (9) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Οφθαλμολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Νεφρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ρευματολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση και ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Γ.Ν. Σερρών. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00. 


20-05-2019:

Προκήρυξη δέκα εννέα (19) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β’ τρεις θέσεις, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β΄ μία θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ενδοκρινολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αιματολογίας,  βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού Επιμελητή Β’ δύο θέσεις, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας ή Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού Επιμελητή Β’ τέσσερις θέσεις, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία θέση και ειδικότητας Νευροχειρουργικής βαθμού Επιμελητή Β’ μία θέση του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 11-06-2019 και ώρα 12.00  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 01-07-2019 και ώρα 12.00.


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ Μακροχωρίου του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Μονάδα ΒΕΡΟΙΑΣ). Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β΄, για το ΚΕΦΙΑΠ Πολυγύρου του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής, ή Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) βαθμού Επιμελητή Β’, του Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας  Ψυχιατρικής , βαθμού Επιμελητή Β’ του Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


27-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. 


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και μία (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη) 


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και μία (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ρευματολογίας, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΒΑΛΑΣ και μία (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, βαθμού Επιμελητή Β’, του ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΙΛΚΙΣ – οργανική μονάδα της έδρας ΚΙΛΚΙΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (2η Ορθή Επανάληψη)


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΙΛΚΙΣ – οργανική μονάδα της έδρας ΚΙΛΚΙΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


26-03-2019:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής, βαθμού Επιμελητή Α΄, του Γενικού Νοσοκομείου ΚΙΛΚΙΣ – οργανική μονάδα της έδρας ΚΙΛΚΙΣ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 09-04-2019 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-04-2019 και ώρα 23:59.


23-10-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν. Χαλκιδικής. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


22-10-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Διευθυντή μία (1) θέση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


19-10-2018:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Καρδιολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, θέση ειδικότητας Παθολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1), ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση του Π.Γ.Ν.Θ. <<ΑΧΕΠΑ>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


19-10-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. « Ο Άγιος Παύλος». Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


19-10-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ουρολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»). Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


19-10-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν. Φλώρινας <<Ελένη Θ. Δημητρίου>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


18-10-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. <<Ιπποκράτειο>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


18-10-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής (Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων), βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. <<Ιπποκράτειο>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


18-10-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νευροχειρουργικήςβαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. <<Ιπποκράτειο>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


18-10-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  βαθμού Διευθυντή μία (1) θέση, ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Κυτταρολογίας, βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση,  ειδικότητας Αναισθησιολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας βαθμού Επιμελητή Β' μία (1) θέση του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


18-10-2018:

Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, βαθμού επιμελητή Β μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. <<Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος>> - Οργανική Μονάδα Έδρας <<Γ. Γεννηματάς>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


18-10-2018:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ιατρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού επιμελητή/τριας Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Νευρολογίας, βαθμού επιμελητή/τριας Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Αιματολογίας, βαθμού επιμελητή/τριας Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59. 


18-10-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, βαθμού επιμελητή Β' μία (1) θέση του Γ.Ν.Θ. <<Γ. Παπανικολάου>>-Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας <<Γ. Παπανικολάου>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 30-10-2018 και ώρα 12:00μ.μ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 19-11-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ορθοπεδικής, βαθμού επιμελητή Β' και μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ψυχιατρικής, βαθμού επιμελητή Β' του Γ.Ν. Σερρών. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας, βαθμού επιμελητή Β' του Π.Γ.Ν. Έβρου-Γ.Ν. Διδυμοτείχου. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018:

Προκήρυξη μια (1) θέση ιατρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Αναισθησιολογίας του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]:

Προκήρυξη δυο (2) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ψυχιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής του Γ.Ν. "Μαμάτσειο"-"Μποδοσάκειο"- Φορέας ΓΝ Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ». Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής του Γ.Ν. Πέλλας-Οργανική Μονάδα της Έδρας Έδεσσα. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Καρδιολογίας του Γ.Ν. Χαλκιδικής. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


22-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. <<Θεαγένειο>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


21-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας του Γ.Ν.Θ. <<Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος>> (Αποκεντρωμένη Οργανική Ομάδα <<Ο Άγιος Δημήτριος>>). Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


21-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας του Γ.Ν. Κατερίνης. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


21-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας του Γ.Ν. Φλώρινας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


20-08-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Ρευματολογίας και Παθολογικής Ογκολογίας του Γ.Ν. Καβάλας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


20-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


20-08-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Ψυχιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής (με αποδεδειγμένη πιστοποιημένη εμπειρία στον Μαγνητικό Τομογράφο) του Γ.Ν. <<Μαμάτσειο>>-<<Μποδοσάκειο>> Κοζάνης. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


20-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αιματολογίας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη


20-08-2018:

Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Αιματολογίας, Αναισθησιολογίας και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Θ. <<Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ψυχιατρικό>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)   


20-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας του Γ.Ν. Δράμας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


17-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νευρολογίας του Π.Γ.Ν.Θ. <<ΑΧΕΠΑ>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη


17-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Γ.Ν.Θ. <<Ιπποκράτειο>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


17-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας του Γ.Ν.Θ. <<Άγιος Παύλος>>. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


16-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Γ.Ν. Κιλκίς. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του ΚΥ Σιάτιστας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν.Θ. <<Άγιος Παύλος>>. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας του Γ.Ν. Γρεβενών. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας του Γ.Ν. Καβάλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


 18-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτας Ψυχιατρικής για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Κατερίνης. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


18-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νευροχειρουργικής του Γ.Ν.Θ. <<Γ. Παπανικολάου>> - Ψυχιατρικό Ν. Θεσσαλονίκης. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


18-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Νευρολογίας και Καρδιολογίας της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών, του Γ.Ν. Πέλλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


17-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής και Παθολογίας της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας, του Γ.Ν. Πέλλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


16-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ.


16-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ.


03-04-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΚΥ Θάσου και του ΚΥ Σαμοθράκης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, του ΑΝΘ «Θεαγένειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας, του ΓΝ Διδυμοτείχου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Κιλκίς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη δέκα (10) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Σερρών. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη εννιά (9) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ξάνθης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ, του ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, του ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη δέκα (10) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


29-03-2018:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ, του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


29-03-2018:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ «Άγιος Παύλος». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


28-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. ( Ορθή Επανάληψη)


28-03-2018:

Προκήρυξη εννιά (9) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» – ΝΜ Πτολεμαΐδας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Νάουσας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη δυο (2) επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Δράμας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για ΤΕΠ και ΜΕΘ, του ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


27-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Χαλκιδικής. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Καβάλας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


26-03-2018

Προκήρυξη δεκατριών (13) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη 2η)


26-03-2018:

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη 2η)


26-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας – ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


23-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


20-09-2017:

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, ειδικότητας Παιδιατρικής για τη ΜΕΝΝ, με βαθμό Επιμελητή Β’ , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πενταετή θητεία. Ημ. Υποβολής Αιτήσεων: από 20-09-2017 και λήγει στις 09-10-2017.


14-09-2017:

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων  επί θητεία ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τον Ψυχιατρικό Τομέα του ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής Αιτήσεων: από 18-09-2017 έως 07-10-2017.


06-09-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας για το Παθολογικό Τμήμα του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Πέλλας - Ν.Μ. Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 07/09/2017 έως 26/09/2017.


31-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄στο ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 08/09/2017 έως 27/09/2017.


31-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄: 1) Νεφρολογίας (για το Νεφρολογικό τμήμα) και 2) Μαιευτικής - Γυναικολογίας  (για το τμήμα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας) στο ΓΝ Πέλλας - Ν.Μ. Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 31/08/2017 έως 19/09/2017.

24-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄: 1) Παθολογίας (για το Παθολογικό τμήμα) και 2) Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) στο ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 23/08/2017 έως 11/09/2017.


22-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, του Παθολογικού Τμήματος του ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Νάουσας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Β΄αντίστοιχα. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 23/08/2017 μέχρι και 11/09/2017.


08-08-2017:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 02/08/2017 έως 21/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στην Οργανική Μονάδα ΨΝΘ του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.


21-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 25/07/2017 μέχρι και 14/08/2017.


20-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 21/07/2017 μέχρι και 09/08/2017.


17-07-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: από 21-07-2017 έως και 09-08-2017.


06-07-2017:

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β', για τη ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: από 14-07-2017 έως και 02-08-2017.


05-05-2017:

Προκήρυξη πλήρωση επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 12/05/2017 μέχρι και 31/05/2017.


27-4-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού - Ακτινοδιαγνωστικής- του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 26/04/2017 μέχρι και 15/05/2017.


24-4-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 25/04/2017 μέχρι και 15/05/2017.


13-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Ακτινοδιαγνωστικής, στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 30-03-17 έως και 18-04-17.


13-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Αναισθησιολογίας, στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 31-03-17 έως και 19-04-17.


07-04-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, ενός (1) Επιμελητή Β’ Ωτορυνολαρυγγολογίας και ενός (1) Επιμελητή Β’ Ορθοπαιδικής, στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 21-04-17 έως και 10-05-17.


03-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Παθολογίας, στο ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος" - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 06-04-17 έως και 25-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Οφθαλμολογίας, στο ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Παθολογίας, στο ΓΝ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Νεφρολογίας, στο ΓΝ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 30-03-17 έως και 18-04-17.


27-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πτολεμαϊδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 28-03-17 έως και 17-04-17.


24-03-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, ενός (1) Επιμελητή Α’ Χειρουργικής και ενός (1) Επιμελητή Β’ Μαιευτικής / Γυναικολογίας, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


19-01-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Επιμελητής Β’ Νεφρολογίας, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 26-01-17 έως και 14-02-17.


10-01-2017:

Επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Παθολογίας στη ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: 10-01-2017 έως και 30-01-2017.


04-10-2016:

Επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Αναισθησιολογίας και Επιμελητή Β' Παιδιατρικής, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: 05-10-2016 έως και 24-10-2016.


29-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικότητας Παιδιατρικής, ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»). Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 01-09-16 έως και 20-09-16.


24-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Παθολογίας, στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 25-08-16 έως και 13-09-16.


22-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Διευθυντή Αναισθησιολογίας, στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


19-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Διευθυντή Παθολογίας στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


19-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, ΕΒ Παθολογίας στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


08-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-08-16 έως και 24-08-16.


05-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-08-16 έως και 29-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (Διευθυντών), στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-08-16 έως και 23-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-08-16 έως και 23-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-08-16 έως και 29-08-16.


23-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 02-07-16.


17-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 02-07-16.


15-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 08-06-16 έως και 27-06-16.


15-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


10-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


10-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπανικολάου – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 09-06-16 έως και 28-06-16.


06-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-06-16 έως και 29-06-16.


06-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 04-07-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


02-06-2016:

Ορθή Επανάληψη (Ημ.Ενημέρωσης: 03-06-16):Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


01-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 08-06-16 έως και 27-06-16.


01-06-2016:

Ορθή Επανάληψη (Ημ.Ενημέρωσης: 03-06-16): Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 25-05-16 έως και 13-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Πτολεμαΐδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 23-05-16 έως και 11-06-16.


 

Subcategories