Προκηρύξεις Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης & 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης


16-08-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Γ.Ν. Κιλκίς. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 03-09-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 21-09-2018 και ώρα 23:59.


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του ΚΥ Σιάτιστας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12:00μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν.Θ. <<Άγιος Παύλος>>. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας του Γ.Ν. Γρεβενών. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη)


19-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογίας του Γ.Ν. Καβάλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


 18-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτας Ψυχιατρικής για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Κατερίνης. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


18-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νευροχειρουργικής του Γ.Ν.Θ. <<Γ. Παπανικολάου>> - Ψυχιατρικό Ν. Θεσσαλονίκης. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


18-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Νευρολογίας και Καρδιολογίας της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών, του Γ.Ν. Πέλλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


17-04-2018:

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής και Παθολογίας της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας, του Γ.Ν. Πέλλας. Ημ. 'Εναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59.


16-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ.


16-04-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 24-05-2018 και ώρα 23:59μμ.


03-04-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΚΥ Θάσου και του ΚΥ Σαμοθράκης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, του ΑΝΘ «Θεαγένειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Νεφρολογίας, του ΓΝ Διδυμοτείχου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Κιλκίς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη δέκα (10) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Σερρών. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη εννιά (9) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ξάνθης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ, του ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη μιας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, του ΓΝ Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


30-03-2018:

Προκήρυξη δέκα (10) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


29-03-2018:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ, του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


29-03-2018:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ «Άγιος Παύλος». Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


28-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. ( Ορθή Επανάληψη)


28-03-2018:

Προκήρυξη εννιά (9) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» – ΝΜ Πτολεμαΐδας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Νάουσας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη δυο (2) επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Δράμας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


28-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για ΤΕΠ και ΜΕΘ, του ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


27-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Χαλκιδικής. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Καβάλας. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη)


27-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το ΤΕΠ του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


27-03-2018:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, του ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


26-03-2018

Προκήρυξη δεκατριών (13) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη 2η)


26-03-2018:

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. (Ορθή Επανάληψη 2η)


26-03-2018:

Προκήρυξη έξι (6) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας – ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


23-03-2018:

Προκήρυξη επτά (7) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 10-04-2018 και ώρα 12μμ. Ημ. Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ.


20-09-2017:

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, ειδικότητας Παιδιατρικής για τη ΜΕΝΝ, με βαθμό Επιμελητή Β’ , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και πενταετή θητεία. Ημ. Υποβολής Αιτήσεων: από 20-09-2017 και λήγει στις 09-10-2017.


14-09-2017:

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων  επί θητεία ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Ψυχιατρικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τον Ψυχιατρικό Τομέα του ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής Αιτήσεων: από 18-09-2017 έως 07-10-2017.


06-09-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας για το Παθολογικό Τμήμα του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Πέλλας - Ν.Μ. Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 07/09/2017 έως 26/09/2017.


31-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄στο ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 08/09/2017 έως 27/09/2017.


31-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄: 1) Νεφρολογίας (για το Νεφρολογικό τμήμα) και 2) Μαιευτικής - Γυναικολογίας  (για το τμήμα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας) στο ΓΝ Πέλλας - Ν.Μ. Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 31/08/2017 έως 19/09/2017.

24-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄: 1) Παθολογίας (για το Παθολογικό τμήμα) και 2) Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) στο ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 23/08/2017 έως 11/09/2017.


22-08-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, του Παθολογικού Τμήματος του ΓΝ Ημαθίας  - ΝΜ Νάουσας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή Β΄αντίστοιχα. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 23/08/2017 μέχρι και 11/09/2017.


08-08-2017:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 02/08/2017 έως 21/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στην Οργανική Μονάδα ΨΝΘ του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.


27-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.


21-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 25/07/2017 μέχρι και 14/08/2017.


20-07-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 21/07/2017 μέχρι και 09/08/2017.


17-07-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: από 21-07-2017 έως και 09-08-2017.


06-07-2017:

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β', για τη ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: από 14-07-2017 έως και 02-08-2017.


05-05-2017:

Προκήρυξη πλήρωση επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 12/05/2017 μέχρι και 31/05/2017.


27-4-2017:

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού - Ακτινοδιαγνωστικής- του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 26/04/2017 μέχρι και 15/05/2017.


24-4-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", Ημ.Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων 25/04/2017 μέχρι και 15/05/2017.


13-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Ακτινοδιαγνωστικής, στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 30-03-17 έως και 18-04-17.


13-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Αναισθησιολογίας, στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 31-03-17 έως και 19-04-17.


07-04-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, ενός (1) Επιμελητή Β’ Ωτορυνολαρυγγολογίας και ενός (1) Επιμελητή Β’ Ορθοπαιδικής, στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 21-04-17 έως και 10-05-17.


03-04-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Παθολογίας, στο ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος" - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 06-04-17 έως και 25-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Οφθαλμολογίας, στο ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Παθολογίας, στο ΓΝ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ,  Επιμελητής Β' Νεφρολογίας, στο ΓΝ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


29-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 30-03-17 έως και 18-04-17.


27-03-2017:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πτολεμαϊδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 28-03-17 έως και 17-04-17.


24-03-2017:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, ενός (1) Επιμελητή Α’ Χειρουργικής και ενός (1) Επιμελητή Β’ Μαιευτικής / Γυναικολογίας, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-04-17 έως και 24-04-17.


19-01-2017:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Επιμελητής Β’ Νεφρολογίας, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 26-01-17 έως και 14-02-17.


10-01-2017:

Επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Παθολογίας στη ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: 10-01-2017 έως και 30-01-2017.


04-10-2016:

Επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Αναισθησιολογίας και Επιμελητή Β' Παιδιατρικής, στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων: 05-10-2016 έως και 24-10-2016.


29-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικότητας Παιδιατρικής, ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»). Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 01-09-16 έως και 20-09-16.


24-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Επιμελητή Β' Παθολογίας, στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 25-08-16 έως και 13-09-16.


22-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Διευθυντή Αναισθησιολογίας, στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


19-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, Διευθυντή Παθολογίας στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


19-08-2016:

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού ΕΣΥ, ΕΒ Παθολογίας στο ΓΝ Ημαθίας - ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 24-08-16 έως και 12-09-16.


08-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 05-08-16 έως και 24-08-16.


05-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-08-16 έως και 29-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ (Διευθυντών), στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-08-16 έως και 23-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Πτολεμαίδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-08-16 έως και 23-08-16.


03-08-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-08-16 έως και 29-08-16.


23-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 02-07-16.


17-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 02-07-16.


15-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 08-06-16 έως και 27-06-16.


15-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Νάουσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


10-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


10-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπανικολάου – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 09-06-16 έως και 28-06-16.


06-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Ο Άγιος Δημήτριος. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 10-06-16 έως και 29-06-16.


06-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Γιαννιτσών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» - ΝΜΘ Γ.Γεννηματάς. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 13-06-16 έως και 04-07-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


03-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Ημαθίας – ΝΜ Βέροιας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 02-06-16 έως και 21-06-16.


02-06-2016:

Ορθή Επανάληψη (Ημ.Ενημέρωσης: 03-06-16):Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Γρεβενών. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


01-06-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 08-06-16 έως και 27-06-16.


01-06-2016:

Ορθή Επανάληψη (Ημ.Ενημέρωσης: 03-06-16): Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 03-06-16 έως και 22-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ Πέλλας - ΝΜ Έδεσσας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 25-05-16 έως και 13-06-16.


25-05-2016:

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝ «Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο» - ΝΜ Πτολεμαΐδας. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: 23-05-16 έως και 11-06-16.


 

Subcategories