Προγράμματα Πρόληψης


24-10-2017:

Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

 


ΗΠΙΟΝΗ 2017

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ

Περίοδος Υλοποίησης: 1/10 – 31/12/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: "Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ", με θέμα για το 2017 "Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της".


ΗΠΙΟΝΗ 2016

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ

Περίοδος Υλοποίησης: 1/10 – 31/12/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: «Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη», με θέμα για το 2016 «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων» (ΑΔΑ: ΩΖ57465ΦΥΟ-ΖΣ0).