Δελτία Τύπου


14-02-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


12-02-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με εκδήλωση Δημόσιας Λογοδοσίας των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


08-02-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


08-02-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με επιχορήγηση του ΓΝΘ Παπαγεωργίου με απόφαση του Υπουργού Υγείας.


06-02-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με τον διορισμό Ιατρού κλάδου ΕΣΥ και Επικουρικών Ιατρών.


26-01-2018

Δελτίο Τύπου: Έναρξη Λειτουργίας ΤΟΜΥ Κατερίνης.


25-01-2018

Δελτίο Τύπου σχετικά με αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


29-12-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη προσωπικού σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


27-12-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με ΚΟΙΣΠΕ 27-12-2017.


12-12-2017

Δελτίο Τύπου: Εγκαίνια δυο (2) ΤΟΜΥ 13-12-2017.


12-12-2017

Δελτίο Τύπου: Αλλαγή ώρας Εγκαινίων ΤΟΜΥ 13-12-2017.


07-12-2017

Δελτίο Τύπου: Εγκαίνια ΤΟΜΥ 13-12-2017.


07-12-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


28-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


20-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με την βράβευση του Γ.Ν. Γρεβενών από την Αυστριακή Πρεσβεία.


09-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


07-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


06-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


02-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Περιφερειακά Ιατρεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


01-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με προσλήψεις επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


01-11-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Περιφερειακά Ιατρεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


24-10-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση πρόσληψης επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


20-10-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση πρόσληψης επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


09-10-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση πρόσληψης επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


06-09-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόσληψη Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.


06-09-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα (Δήμου Πρεσπών Φλώρινας).


28-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόσληψη επικουρικών ιατρών σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


25-08-2017

Δελτίο Τύπου: Παράταση Προκήρυξης για την πρόσληψη 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ).


22-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρών από 14-08-2017 μέχρι 22-08-2017.


11-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη λειτουργία του ΓΝ Φλώρινας - 11-08-17.


11-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόληψη επικουρικού ιατρού - 09-08-17.


11-08-2017

Έκθεση Πεπραγμένων - Απολογισμός 2016 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.


08-08-2017

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.


07-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόληψη επικουρικού ιατρού - 07-08-17.


07-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη επικουρικού ιατρού - 04-08-17.


03-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρού κλάδου ΕΣΥ - 03-08-17.


03-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη επικουρικού ιατρού - 03-08-17.


03-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με αποφάσεις προσλήψεων σε Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ - 02-08-17.


03-08-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη επικουρικού ιατρού - 02-08-17.


31-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιαρού υπηρεσίας υπαίθρου - 31-07-17.


31-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό Ιατρών - 28-07-17.


24-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση πρόσληψης επικουρικών ιατρών στο ΓΝ "Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο" - ΝΜ Κοζάνης - 21-07-17.


20-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με εγκρίσεις για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε φορείς της 3ης ΥΠΕ - 20-07-17.


20-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με διορισμό ιατρού κλάδου ΕΣΥ - 20-07-2017.


17-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού - 17-07-2017.


17-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Ιατρών - 17-07-2017.


13-07-2017

Παρέμβαση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - 12-07-2017.


13-07-2017

Δελτίο Τύπου ΓΝ Καστοριάς για την καθαριότητα - 12-07-2017.


05-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου (ηλεκτρονικού και μη) της Κοζάνης για τα προβλήματα του ΚΥ Τσοτυλίου.


04-07-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με προσλήψεις προσωπικού στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου - 03-07-2017.


30-06-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Ιατρού Υπηρεσίας Υπαίθρου - 29-06-2017.


29-06-2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού - 27-06-2017.


27.06.2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου - 26-06-2017.


22.06.2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Ιατρών - 22-06-2017.


21.06.2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόληψη Ιατρών - 21-06-2017.


20.06.2017

Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσληψη Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου - 20-06-2017.


15.06.2017

Πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


02.06.2017

Δελτίο Τύπου για την πρόσληψη Επικουρικών Ιατρών


22.05.2017

Πρόταση για την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, στα Νοσοκομεία Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών


16.05.2017

Πρόταση της 3ης ΥΠΕ για την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ στις Μονάδες Υγείας και στα Κεντρα Υγείας στη Δυτική Μακεδονία


11.05.2017

Δελτίο Τύπου


03.05.2017

Απάντηση της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΔΕΛΤΑ