Νέα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για το σχολικό έτος 2015-2016 (Ενημέρωση 29-04-15)


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας30-06-2015:

Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού όλων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2014, με CPV: 98310000-9 και αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης N.3ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-2015 και ώρα 14:00. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-07-2015 και ώρα 10:00.

 

Επαναληπτική Διακήρυξη N.3ΠΕ/2015


29-06-2015:

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν Έδεσσας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΝΑ0378, Κωδικός έργου ΠΔΕ: 2010ΝΑ03780001), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 με κωδικό ΟΠΣ 216055 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με αριθμό διακήρυξης No 02/2015. Ημ. Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 20-07-2015 έως 28-07-2015 και ώρα 17:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 03-08-2015 και ώρα 13:00.


25-06-2015:

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον διορισμό Ιατρών ΕΣΥ.


23-06-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια αντιδραστηρίων αιμόστασης - πήξης όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι από 24/6/2015 έως 30/6/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


23-06-2015:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις ημέρες (4) ήτοι από 24/6/2015 έως 29/6/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές


10-06-2015:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού δαπάνης #44.587,50# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., μεκριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,από το ΠΠΥΦΥ 2014με CPV ένταξης (50710000-5)και αριθμό διακήρυξης N.5ΠΕ/2015. Ημ.Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25/06/2015 και ώρα 12:00. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/06/2015 και ώρα 10:00.

 

Η Διακήρυξη Ν.5ΠΕ/2015


 

Read more: Νέα

Επιλογές


                                                                       


        

 

 

01383045
Σήμερα
Χθές
Αυτή την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Τον περασμένο μήνα
Σύνολο
594
1909
4466
594
60550
1383045
Η IP σας: 54.162.167.40
Ημερομηνία: 01-07-2015 09:31:38