Νέα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για το 2015


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

 17-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για την χρήση του 2014 σε εξωτερικούς συνεργάτες, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ως 5.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-12-14 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 29-12-14 και ώρα 10:00πμ


15-12-2014:

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αιματολογικών τεστ για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας (ΠΕΔΥ) πρώην ΕΟΠΥΥ» για μια εβδομάδα. Ημ. Έναρξης Υποβολής Παρατηρήσεων από 15-12-2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Παρατηρήσεων: 23-12-2014 και ώρα 17:00 μμ. Οι παρατηρήσεις θα αποσταλούν εγγράφως στη δ/νση της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας , Αριστοτέλους 16 ,ΤΚ:546 23 και ηλεκτρονικά στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Διαβούλευση


15-12-2014:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων για τις ετήσιες ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ) της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-12-14 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 30-12-14 και ώρα 10:00πμ.


12-12-2014:

Ανακοίνωση αναβολής της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)-CPV:09135100-5 για τις ανάγκες των μονάδων Υγείας(ΠΕΔΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.


12-12-2014:

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Αξονικών Τομογράφων για τα Νοσοκομεία Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008/8, κωδικός έργου ΠΔΕ: 2010ΕΠ00880091), ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 με κωδικό MIS 322978 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),με αριθμό διακήρυξης No09/2014. Ημ. Έναρξης Υποβολής: 19-01-2015. Ημ. Λήξης Υποβολής: 27-01-2015 και ώρα 17:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-02-2015 και ώρα 13:00μμ.


12-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ για τις Υγειονομικές Μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV: 33696200-7 και αριθμό διακήρυξης Νο 2ΠΕ/2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-12-2014 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 30-12-2014 και ώρα 10:00πμ.

Η Διακήρυξη


12-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM – ENERGY”. Ο Διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013, με Κωδ.Έργου : MIS 903039 και αριθμό διακήρυξης Νο 13/2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 07-01-15 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-01-15 και ώρα 10:00πμ.


09-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις Υγειονομικές Μονάδες ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ), με CPV:90911200-8 και αριθμό διακήρυξης No 1ΠΕ/2014. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22-12-2014 και ώρα 14:00μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-12-2014 και ώρα 11:00πμ.

Η Διακήρυξη


02-12-2014:

Πρόχειρος Διαγωνισμός  για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης)-CPV:09135100-5 για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας (ΠΕΔΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα) συνολικής δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12-12-14 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 12-12-14 και ώρα 11:00πμ.


 

Read more: Νέα

Επιλογές


                                                                       


        

 

 

01002086
Σήμερα
Χθές
Αυτή την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Τον περασμένο μήνα
Σύνολο
677
2097
9177
33866
53390
1002086
Η IP σας: 50.17.86.12
Ημερομηνία: 19-12-2014 11:18:59