Νέα


Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για το σχολικό έτος 2016-2017 (Ενημέρωση 29-06-16)


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΕΔΥ (ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΔΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ19-01-2017:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τεστ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & τεστ κύησης για τις ανάγκες των Μ.Υ. & Κ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ ( όπως ο συνημμένος πίνακας ειδών). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 31-01-17 και ώρα 14:00.


29-12-2016

2η Επαναληπτική Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κέντρων και Μονάδων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 18-01-2017 και ώρα 12:00μμ.
     


29-12-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Κοζάνης και ΚΑΠ ΔΕΗ /ΠΕΚΑ Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 05-01-2017 και ώρα 14:00μμ.


29-12-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 10-01-2017 και ώρα 12:00 π.μ..


29-12-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή στέγης του κτιρίου του Κ.Υ Αριδαίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 11-01-2017 και ώρα 14:00μμ.


23-12-2016:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλαβών/ επισκευή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 05-01-2017 και ώρα 14:00.


23-12-2016:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην στην προμήθεια ειδών πληροφορικής-Η/Υ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και ΠΕΔΥ ΜΥ & ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ(Μακεδονίας)

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 23/12/2016 έως 02/01/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Τεχνικές Προδιαγραφές


22-12-2016:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 28-12-2016 και ώρα 14:00.


22-12-2016:

Ενημέρωση μισθοδοσίας 12-2016 Επικουρικών Ιατρών.

 


21-12-2016:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διάφορου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού  (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα) για τις ανάγκες των Μ.Υ. & Κ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 23-12-2016 και ώρα 14:00.


21-12-2016:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με CPV: 30197642-8και αριθμό διακήρυξης N.15ΠΕ/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 10-01-2017 και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 11-01-2017 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 15ΠΕ/2015


20-12-2016:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια 2.800 δεσμίδων (500 φύλλων) φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Μ.Υ. & Κ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 28-12-2016 και ώρα 14:00.


20-12-2016:

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων και Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Τόπος Υποβολής Προσφορών: Διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Ημ. Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 23-12-16 και ώρα 08:00. Καταλυτική Ημ. Υποβολής Προσφορών: 18-01-17 και ώρα 12:00. Ημ. Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: 25-01-17 και ώρα 10:00.


Read more: Νέα

Επιλογές


                                                                       

 

 

                                                                      

 

 

                                                                      

 

           


        

 

 

02421575
Σήμερα
Χθές
Αυτή την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Τον περασμένο μήνα
Σύνολο
431
2018
2449
43493
58678
2421575
Η IP σας: 23.23.34.22
Ημερομηνία: 24-01-2017 07:03:13