Νέα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για το σχολικό έτος 2015-2016 (Ενημέρωση 29-04-15)


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας30-07-2015:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια παρασκευασμάτων πλυσίματος (CPV 39831000-6) για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04-08-15 και ώρα 10:00πμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 04-08-15 και ώρα 10:00πμ.


30-07-2015:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ όπως συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι 30/7/2015 έως 7/8/2015.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   με σκοπό να κοινοποιηθούν στην Τεχνική Υπηρεσία προς επεξεργασία.

Τεχνικές Προδιαγραφές


28-07-2015:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο της Αριστοτέλους 16, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη περίπου 560€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (280€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ΔΥΠΕ). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 03-08-2015 και ώρα 12:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 03-08-2015 και ώρα 12:00.


27-07-2015:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών εκτός σύμβασης. Αποστολή οικονομικής προσφοράς έως 31-07-2015 και ώρα 15:00.


22-07-2015:

Πρόχειρος 1ος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των Μ.Υ. & Κ.Υ. ΠΕΔΥ (Δυτικής Μακεδονίας) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ.

Διακήρυξη 7ΠΕ/2015


14-07-2015:

Αναφορικά για τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης διαρκούσης της τραπεζικής αργίας.


09-07-2015:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης ακτινολογικού μηχανήματος του Ακτινολογικού Εργαστηρίου  Αμπελοκήπων της ΜΥ ΠΕΔΥ Πύλης Αξιού. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-07-15 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 16-07-15 και ώρα 11:00.


08-07-2015:

Πρόχειρο Διαγωνισμό  για την ασφάλιση των επιβατικών οχημάτων, ασθενοφόρων δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠΕ   Μακεδονίας. με CPV: 98390000-3 και αριθμό διακήρυξης 04/2015. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21-07-2015 και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-07-2015 και ώρα 10:00.

 

Διευκρίνιση για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 04/2015 ασφάλιση επιβατικών οχημάτων, ασθενοφόρων δικαιοδοσίας 3ης ΥΠΕ.

 

Διακήρυξη 04/2015


Read more: Νέα

Επιλογές


                                                                       


        

 

 

01443536
Σήμερα
Χθές
Αυτή την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Τον περασμένο μήνα
Σύνολο
331
1260
12392
1591
59494
1443536
Η IP σας: 54.234.52.37
Ημερομηνία: 02-08-2015 01:09:45