ΓΝ Καστοριάς

ΓΝ Καστοριάς

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

24673-50685

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Στον χώρο αναμονής ασθενών,

έναντι της Γραμματείας των Ε.Ι.