ΓΝ Ημαθίας

Ν. Βέροιας

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

23313-51100

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Ισόγειο του κτηρίου του Γ. Ν. Βέροιας

 Ν. Νάουσας

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

23323-50100

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ