ΓΝ "Μαμάτσειο"-"Μποδοσάκειο"

Ν. Κοζάνης

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

 24613-52643, 24613-52716

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Κοινωνική Υπηρεσία

 Ν. Πτολεμαϊδας

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

 24633-51400

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

Απέναντι από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου