Τ.ΟΜ.Υ.


Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY) είναι ολιγομελείς διεπιστημονικές ομάδες με οικογενειακό ιατρό, προσανατολισμένες στην κοινότητα που θεσπίστηκαν με το άρθρο 106 του Ν.4461/2017. Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες ομάδες του Κέντρου Υγείας αναφοράς τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την διεπιστημονική ομάδα της ΤΟΜΥ αφορούν εγγεγραμμένα σε γιατρό ή στην ΤΟΜΥ άτομα και οικογένειες, πληθυσμό και κοινότητα (σχολεία, ΚΑΠΗ, επαγγελματικούς χώρους κ.α.). Κάθε ΤΟΜΥ έχει μια περιοχή ευθύνης, ο πληθυσμός της οποίας κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί και παρέχουν υπηρεσίες 20 ΤΟΜΥ στην περιοχή ευθύνης της 3ης ΥΠΕ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17 ΤΟΜΥ) και Δυτικής Μακεδονίας (3 ΤΟΜΥ). Η λειτουργία των ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των ΕΠ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας και ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα.

 Οι δύο (2) συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τον γενικό τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», έχουν ως Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και  Φορέα Λειτουργίας την 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Μετά την αρχική 11μηνη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των 20 ΤΟΜΥ από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», σταδιακά κάθε ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του οικείου ΕΠ κάθε Περιφέρειας.

 Οι ενταγμένες Πράξεις/υποέργα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας είναι:

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ. ΟΠΣ 5035307

Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 14.650.000,00€

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», κωδ. ΟΠΣ 5042903

Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 2.717.388,55€

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΤΟΜΥ, όπως είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ.

 Ενημέρωση για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στον παρακάτω σύνδεσμο https://tomy.moh.gov.gr

 Στην 3η Υ.ΠΕ. λειτουργούν 20 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για επικοινωνία ανατρέξτε παρακάτω:


 

Α/Α

Τ.ΟΜ.Υ.

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-Mail

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

1η Τ.ΟΜ.Υ Νικόπολης

Συμβολή οδών Γενναδίου και Κωλέττη, Τ.Κ.:57200

Περιοχή Νικόπολης, Δήμος Παύλου Μελά

2310-005052

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

2η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων

Αγίας Παρασκευής 10, Μενεμένη

 2310-005950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

3η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

 Συμβολή οδών Καραολή & Δημητρίου 12 και Κοσμά Αιτωλού 1, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

2310-005061

2310-005057


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

4η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης

Παναγιώτη Κανελοπούλου 1, Τ.Κ.:60132

Δήμος Κατερίνης

23510-60095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

5η Τ.ΟΜ.Υ Σταυρούπολης

Λαγκαδά 196, Τ.Κ.: 56436

Σε Χώρο Του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

6η Τ.ΟΜ.Υ Πολίχνης


  Αγίας Μαρίνης 4, Τ.Κ.: 56533

Περιοχή Πολίχνης

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005110

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

7η Τ.ΟΜ.Υ Ευκαρπίας

Εθνικής Αντιστάσεως 24, Τ.Κ.: 56429

Περιοχή Ευκαρπίας

Δήμος Παύλου Μελά

2310-005128

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

8η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας

Κομνηνών 30-32, Τ.Κ.: 59132

Περιοχή Καλλιθέας

Δήμος Βέροιας

23310-30050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 9

9η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Σμύρνης 35, Τ.Κ.: 56334

Δήμος Κορδελιού Εύοσμου

(Δημοτική Ενότητα Κορδελιού) 

2310-005162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

10

10η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Ιλιάδος 3, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005220

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

11η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας

Ακροπόλεως 34, Τ.Κ.:59132

Δήμος Βέροιας

23310-30040

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

12

12η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης

Παναγιώτη Κανελοπούλου 1, Τ.Κ.:60132

Δήμος Κατερίνης

23510-60050

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

13η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών)


Τέρμα Τσακμάκη, Τ.Κ.: 58100

Δήμος Γιαννιτσών

23820-25971

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

14η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων

Αγίας Παρασκευής 10, Μενεμένη

2310-005946


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

15η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου


Κολοκοτρώνη 26, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Εύοσμος

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005924

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

16η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου

Κολοκοτρώνη 26, Τ.Κ.: 56224

Δήμος Κορδελιού Εύοσμος

Δημοτική Ενότητα Ευόσμου

2310-005930


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

17η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών) 

Τσακμάκη τέρμα, Τ.Κ.: 58100

Δήμος Γιαννιτσών

23820-30040

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


 

Α/Α

Τ.ΟΜ.Υ.

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-Mail

ΔΥΤΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1

1η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης

Αριστοφάνους 5Α, Τ.Κ.: 50100

Δήμος Κοζάνης

24610-60066

24610-60067

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

2η Τ.ΟΜ.Υ Πτολεμαϊδας

Παυλίδη Αδαμοπούλου 66, Τ.Κ.: 50200

Δήμος Εορδαίας

24630-30006

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

3η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης

Κασομούλη 12, Τ.Κ.: 50100

Δήμος Κοζάνης

24610-60020      

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.