Τ.ΟΜ.Υ - Προσλήψεις


03-04-2018:

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Νοσηλευτικής), για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας, των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.


15-02-2018:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας.


21-12-2017:

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις  Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕ Ιατρών Παθολογίας) και για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


28-11-2017:

Κατάρτιση και Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


20-11-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ.


03-11-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. (Σύνολο).


31-10-2017:

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. (40%).


08-08-2017:

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες.