Ανακοινώσεις

 


Για πληροφορίες σχετικά με Νομοθεσία, Ανακοινώσεις, Σεμινάρια, Προσλήψεις - Διορισμοί, Προμήθειες, ΚΕΠΥΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" από το κυρίως μενού.


 

09-10-2018:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας στις Εκλογές για την σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του Άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017). 

(ΝΕΟ)


28-09-2018:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. 

(ΝΕΟ)


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΟΓΑ και Οδηγίες


 “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάρτιση Ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας