Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.)  αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ., και για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iv). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

v). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

vi). Με την αριθμ. πρωτ. αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι στη βαθμολογία για κάθε θέση, θα κληθούν από το Συμβούλιο για να θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

 


09-10-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2020


29-07-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.07.2020


06-07-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.07.2020


30-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2020


23-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.06.2020


10-06-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΒ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2020


20-05-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2020


15-05-2020:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 07-05-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.05.2020


13-04-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.04.2020


07-04-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.04.2020


12-03-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.03.2020


09-03-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΓΙΑ ΠΦΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.03.2020


20-02-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.02.2020


10-02-2020:

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.02.2020


16-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης:16.01.2020


13-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2020 


09-01-2020

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης:  Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.01.2020