ΓΝ Κατερίνης

ΓΝ Κατερίνης

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

 23513-50200

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

 Το Γραφείο στεγάζεται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

 

Ψυχιατρικός Τομέας

(πρώην ΨΝΠΟ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας - Κοινού

 23513-51800

Χώρο στον οποίο στεγάζεται

1.Στην Κατερίνη, στο Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ., 25 Μαρτίου 102.

2.Στις δομές του Νοσοκομείου, στο Γραφείο της Προϊσταμένης της κλινικής των Οξέων.