Μενού

A A A

Διάθεση αντιϊκών φαρμάκων έναντι της Covid-19 από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. σε πολίτες που έχουν συνταγή, χωρίς περαιτέρω έγκριση.

Στοιχεία επικοινωνίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων και ωράριο παραλαβής: