Μενού

A A A

04-07-2023:

Προκήρυξη πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 07/07/2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 21/07/2023 ώρα 24:00 (μεσάνυχτα).


04-07-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο", ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ- νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


04-07-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Πέλλας-Ο.Μ. Γιαννιτσών, ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


04-07-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Ημαθίας – Ο.Μ. Νάουσας, ειδικότητας Ακτινολογίας, μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


03-07-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, του Γ.Ν. Φλώρινας, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση Επιμελητή Β΄. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 10-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31-07-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


12-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας για τα ΤΕΠ, μία (1) θέση και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη.v3: 15-05-2023)


12-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


12-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΨΝΘ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία (1) θέση και ειδικότητας Ψυχιατρικής, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝΘ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, μία (1) θέση, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία (1) θέση και ειδικότητας Χειρουργικής, μία (1) θέση». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, μία (1) θέση και ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι).


11-05-2023:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση και ειδικότητας Καρδιολογίας μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v.2: 10-05-2023)


11-05-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, του ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας μία (1) θέση, ειδικότητας Ακτινολογίας μία (1) θέση, ειδικότητας Χειρουργικής μία (1) θέση και ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας μία (1) θέση. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16-05-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30-06-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη: 09-05-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β') και ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β').Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΨΝΘ, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (τέσσερις (4) θέσεις Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ για το ΚΨΥ Κεντρικού Τομέα (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ για το ΚΨΥ Δυτικού Τομέα (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ για το ΚΨΥ Δυτικού Τομέα (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ για το ΚΨΥ Βορειοδυτικού Τομέα (μία (1) θέση Επιμελητή Β')  και ε8ιδιότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ για το ΚΨΥ Βορειοδυτικού Τομέα (μία (1) θέση Επιμελητή Β'). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ", ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ(μία (1) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΘ (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   (μία(1) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄) και ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή).Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων(4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝΘ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΊΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη τρεις (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΟΜ ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β)και ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το ΤΕΠ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ", ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Διευθυντή), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή, μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη έξι(6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ( μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ(μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΕΘ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), και ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β').Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη είκοσι επτά (27) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην καρδιοαναισθησιολογία (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή, μία (1) θέση Επιμελητή Α' και μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας Οφθαλμολογίας με εμπειρία στην παθολογία και χειρουργική υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση -διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας για το ΤΕΠ (δύο (θέσεις Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία 1) θέση Δι9ευθυντή), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ΄ΜΕΘ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α΄ΜΕΘ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β' ), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην κυστική ίνωση (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α'), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην αιμόσταση και θρόμβωση (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β') και ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


16-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας-Ο.Μ. Γιαννιτσών, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Διευθυντή), και ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘOΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


14-03-2023:

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Πέλλας - Ο.Μ. Έδεσσας, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β'), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη: 20-03-2023)


14-03-2023:

Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Γρεβενών, ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις Διευθυντή), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄) και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη v.2: 20-03-2023)


14-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Καστοριάς, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), και ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ΓΙΑ Τ.Ε.Π (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη v.2: 20-03-2023)


13-03-2023:

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΓΝ Ημαθίας-Ο.Μ. Βέροιας, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ για ΤΕΠ  (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘOΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΕΠ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄), και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β΄). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη v.2: 20-03-2023)


11-10-2022:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 13-10-2022 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20-10-2022 και ώρα 24.00.


10-10-2022:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 13-10-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20-10-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (δύο (02) θέσεις ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – Ο.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα Ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση- διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́) ειδικότητα ΠΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) και ειδικότητα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη ΜΕΘ) (μια (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη ΜΕΘ) (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’) και ειδικότητα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη τέσσερις (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – Ο.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για το Τμήμα Αιμοδοσίας) (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́) και ειδικότητα ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μια (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (δύο (02) θέσεις ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη)


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΣ (δύο (02) θέσεις ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́), και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ.) (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄), και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ.) (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄) και ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00. (Ορθή Επανάληψη)


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (μία (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στην ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ́). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


08-08-2022:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́), και ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 12-08-2022 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02-09-2022 και ώρα 24.00.


28-02-2022:

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ΠΕ Ιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» - Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» διάρκειας έως τις 31/03/2022 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον υπάρξει εκ του νόμου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2022, ώρα 13:00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/03/2022, ώρα 13:00 (μεσημέρι).   


03-02-2022:

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι πέντε (25) θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 04-02-2022, ώρα 12:00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 21-02-2022, ώρα 12:00 (μεσημέρι). (10-02-2022: Παράταση Ημ.Λήξης υποβολής αιτήσεων)

Παράταση προθεσμίας λειτουργίας της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου (Ημ.Ανάρτησης: 10-02-2022)


14-12-2021:

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι πέντε (25) θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 09/12/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/12/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


16-09-2021:

Προκήρυξη  τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


15-09-2021:

Προκήρυξη  τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v1 15-09-21)


15-09-2021:

Προκήρυξη  τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


14-09-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων  (04) θέσεων  ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ειδικότητας  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Διευθυντή), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α΄) και ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v1 14-09-21)


14-09-2021:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ –ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ειδικότητας  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση  Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v2 06-10-21)


13-09-2021:

Προκήρυξη  δεκαπέντε (15) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»: ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση –συντονισμό του έργου της εφημερίας για το (ΤΕΠ)  ( μία (1) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη (ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση –συντονισμό του έργου της εφημερίας για το (ΤΕΠ)  ( μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ),  ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) (μία (1) θέση Διευθυντή),ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) (δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α’ ), ειδικότητας  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) (επτά (7) θέσεις Επιμελητή Β’ ) και ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


13-09-2021:

Προκήρυξη  δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ: ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π. ( μία (1) θέση Επιμελητή Α’ ) και ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ(μία (01) θέση Επιμελητή Β’) Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v.1 15-09-21)


13-09-2021:

Προκήρυξη  πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»,  ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Διευθυντή), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’),  ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή) και ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v.1 14-09-21)


13-09-2021:

Προκήρυξη  τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ειδικότητας: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το Τ.Ε.Π. (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’),  ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v1 14-09-21)


10-09-2021:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση  Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β΄) και ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή)». Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v1 14-09-21)


10-09-2021:

Προκήρυξη  δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. της Ο.Μ. Ψ.Ν.Θ., ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ  (δύο (02) θέσεις  Επιμελητή Β’)». Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v.1 14-09-21)


10-09-2021:

Προκήρυξη  τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)   (μία (01) θέση  Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση- διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π.  (μία (01) θέση Διευθυντή) και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v1 14-09-21)


10-09-2021:

Προκήρυξη  τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση  Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή) και ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


10-09-2021:

Προκήρυξη  δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας) για το Τ.Ε.Π. (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή Επανάληψη v.1 14-09-2021)


10-09-2021:

Προκήρυξη  τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για Μ.Ε.Θ. (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 21/09/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/10/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι). (Ορθή επανάληψη v.2 14-09-21)


24-03-2021:

Προκήρυξη δέκα πέντε (15) θέσεων ειδικευμένων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΕΘ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα) (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΠ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΠ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΠ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 29/03/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 09/04/2021 και ώρα 12.00.


03-03-2021:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, μέχρι την Παρασκευή 05-03-2021 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη ως προς την ώρα).


11-02-2021:

Προκήρυξη οκτώ (08) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΕΘ (μία (01) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΕΘ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’) ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, Προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου εφημερίας για το ΤΕΠ (μία 901) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Αιματολογικό (μία (01) θέση Επιμελητή Β’ Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη: 02-03-2021)


10-02-2021:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π. (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΕΘ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διυθυντή) και ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το τμήμα Αιμοδοσίας (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή) και ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για τη ΜΕΘ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’), ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


10-02-2021:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. για ΤΕΠ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για ΤΕΠ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’),και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00


10-02-2021:

Προκήρυξη εννέα (09) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για τη ΜΕΘ  (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην κυτταρική θεραπεία και στην αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων για την Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’),ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην Λοιμωξιολογία (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (μία (01) θέση Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για την Αιμοδοσία (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) . Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16/02/2021 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/03/2021 και ώρα 12.00.


08-10-2020:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες έληγαν στις 07/10/2020 και ώρα 12:00, και παρατείνονται έως Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 12:00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (02) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ (τρεις (03) θέσεις Επιμελητή Β’), και ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η’ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ (τρεις (03) θέσεις Επιμελητή Β’), ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


22-09-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’) και ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23/09/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07/10/2020 και ώρα 12.00.


17-07-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Διευθυντή) και μίας θέσης ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 27/07/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/08/2020 και ώρα 12.00.


17-07-2020:

Προκήρυξη μίας (01) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (01) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 27/07/2020 και ώρα 12.00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 17/08/2020 και ώρα 12.00.


13-02-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με προκηρύξεις που εκδόθηκαν για την πλήρωση  81 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


11-02-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ειδικότητας Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Α’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ειδικότητας Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη εννέα (09) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ειδικότητας Καρδιολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παθολογικής Ανατομικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη).


11-02-2020:

Προκήρυξη επτά (07) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Γαστρεντερολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη τριών (03) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Α’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ειδικότητας Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Πνευμονολογίας Φυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) (1 (μία) θέση Διευθυντή), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Νεφρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας Νευρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’).Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επικουρικού Β’), Γαστρεντερολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Νεφρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, ειδικότητας Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00.


11-02-2020:

Προκήρυξη δύο (02) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη τεσσάρων (04) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ειδικότητας Ψυχιατρικής (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη έξι (06) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ακτινολογίας (1 (μία) θέση Διευθυντή), Οφθαλμολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Μαιευτικής Γυναικολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ουρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ.) (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη)


11-02-2020:

Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ειδικότητας Παιδιατρικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη v.2)


11-02-2020:

Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αναισθησιολογίας (2 (δύο)θέσεις Επιμελητή Β’), Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Παθολογικής Ανατομικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Κυτταρολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας (2 (δύο) θέσεις Επιμελητή Β’ με εμπειρία στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων για την Ειδική Μονάδα επεξεργασίας αιμοποιητικών κυττάρων και μοριακής αιματολογίας), Καρδιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’ με εμπειρία στην ηλεκτροφυσιολογία για την Ειδική Μονάδα ηλεκτροφυσιολογίας), Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Χειρουργικής Θώρακα (1 (μία) θέση Επιμελητή Β’), Αιματολογίας (1 (μία) θέση Επιμελητή Β΄). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 14/02/2020 και ώρα 12.00, Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/02/2020 και ώρα 12.00. (Ορθή Επανάληψη v.2)