Μενού

A A A
 • Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις ΥΥ
 1. INTERNATIONAL CONFERENCE & WORKSHOPS:"Building a Quality and Patient Safety Culture in Health Services: Experience and Prospects", April 24-25, 2014, Thessaloniki, Greece
 • Παρουσιάσεις Διεθνούς Επιστημονικού Διημέρου για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις ΥΥ:
 1. How to stay elegant and efficient with sparse resources – using common sense and logics for healthcare quality management.
 2. The development and use of quality indicators in health care.
 3. Βελτίωση Ποιότητας: Από την θεωρία στην πράξη. Συμπεράσματα από την εμπειρία της 3ης ΥΠΕ.
 4. Recent developments in Europe: patient safety.
 5. Hospital accreditation in Poland.
 1. Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου για Διοικητικά Στελέχη.
 2. Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου για Επαγγελματίες Υγείας.
 1. Πρόγραμμα Παιδιατρικής στην ΠΦΥ
 2. Πρόγραμμα διαδραστικής εκπαίδευσης στην αγωγή υγείας
 3. Ενδεικτικό Υλικό