Μενού

A A A20-04-2023:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 18η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Ευόσμου στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.


08-03-2023:

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στη Δυτική Μακεδονία στο Δήμο Κοζάνης.


08-03-2023:

Μετεγκατάσταση της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στη Δυτική Μακεδονία στο Δήμο Κοζάνης.


10-12-2020:

Μετεγκατάσταση της 8ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Δήμο Βέροιας.


04-12-2020:

Μετεγκατάσταση της 16ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Δήμο Kορδελιού - Ευόσμου.


04-12-2020:

Μετεγκατάσταση της 15ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Δήμο Kορδελιού - Ευόσμου.


14-10-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού (μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων και καλόγηροι) για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-10-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-10-2020 και ώρα 10:00.


02-10-2020:

Μετεγκατάσταση της 14ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.


02-10-2020:

Μεταφορά (προσωρινή μετεγκατάσταση) της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.


27-01-2020:

Ανακοίνωση μετεγκατάστασης της 11ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) σε ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑΜΕΑ, επί της οδού Ακροπόλεως 34 στην περιοχή του Δήμου Βέροιας στην πόλη της Βέροιας. 


16-07-2019:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας  (Τ.ΟΜ.Υ) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κτιρίου επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου 66 στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας στην πόλη της Πτολεμαϊδας (Δυτική Μακεδονία). 


21-06-2019:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της 12ης Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου επί της οδού Σκουφά 4, όπου πλέον, θα παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες του Δήμου Κατερίνης.


22-04-2019:

Οριστική Εγκατάσταση της ΤΟΜΥ Περιοχής Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.


01-03-2019:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κτιρίου επί της οδού Κασομούλη 12 στην Δυτική Μακεδονία στην πόλη της Κοζάνης. 


07-01-2019:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της 10ης  Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κτιρίου επί της οδού Ιλιάδος 3 στην περιοχή του Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.


27-12-2018: 

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 17η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Δήμου Πέλλας στην πόλη των Γιαννιτσών.  


24-12-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 15η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.


19-12-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 16η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 


14-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.


14-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Πέλλας στην πόλη των Γιαννιτσών.


14-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.


14-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή του Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.   


13-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 3η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονία). 


13-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κατερίνης.


12-06-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Βέροιας.


15-05-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δυτ Μακεδονία).


15-05-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κοζάνης (Δυτ Μακεδονία).


03-05-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 8η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Βέροιας.


23-03-2018:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της περιοχής Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.


23-03-2018:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της περιοχής Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.


23-03-2018:

Ανακοίνωση οριστικής εγκατάστασης της Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της περιοχής Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά.


16-03-2018:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή εργασιών Αναδιαμόρφωσης χώρου σε μισθωμένο ισόγειο ακίνητο επί της οδού Ιλιάδος 3, στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου για τη στέγαση υπηρεσιών-τμημάτων Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), Υποέργο 2, με κωδικό 5008035, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Διακήρυξη Νο 02/2018


15-02-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 7η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.


15-02-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 6η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή της Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.


15-02-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από τη 5η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στην περιοχή της Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά.


23-01-2018:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 4η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κατερίνης.


12-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Παύλου Μελά.


12-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. 


12-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 3η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.


07-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Παύλου Μελά.


07-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.


07-12-2017:

Ανακοίνωση έναρξης παροχής υπηρεσιών από την 3η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.


25-08-2017:

Δελτίο Τύπου: Παράταση Προκήρυξης για την πρόσληψη 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ).