Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης  των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

  • Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Ο προαναφερόμενος πίνακας μοριοδότησης / κατάταξης, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20.02.2023 (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.


10-07-2023:

Πίνακες Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων μετά από ενστάσεις για θέσεις ΠΦΥ -Ειδικότητα ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/08.03.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10-07-2023