Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

  • Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. 

19-07-2023:

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων (ΠΦΥ) ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.07.2023