Μενού

A A A

ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
1 «Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»» 1.015.000 €         -
2 «Παρεμβάσεις – βελτιώσεις της Γαστρεντερολογικής πτέρυγας του Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου»» 1.130.760 €          
3 «Κατασκευή τριώροφου κτιρίου στο Γ. Ν. Έδεσσας» 5.082.021 €           
4 «Επέκταση - αναδιαρρύθμιση Γ.Ν. Βέροιας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού» 20.019.860 €        -
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.247.641 €    
ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
5 «Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Δυτικού Τομέα) με κλίνες και Κέντρου Παρέμβασης στην Κρίση» 1.510.000 €         .-
6 «Δημιουργία και λειτουργία Ψυχογηριατρικού Οικοτροφείου Α΄» 1.000.000 €         -
7 «Δημιουργία και λειτουργία Ψυχογηριατρικού Οικοτροφείου Β΄» 1.000.000 €         -
8 "Αγορά οικήματος για τη μετεγκατάσταση του Ξενώνα “Νόστος” 1.300.000 €         -
9 "Αγορά οικήματος για τη μετεγκατάσταση του Οικοτροφείου “Χρυσαλίδα” 1.050.000 €        -
10 "Αγορά οικήματος για τη μετεγκατάσταση του Οικοτροφείου “Αμάλθεια” 1.600.000 €        -
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.460.000 €  
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.707.641 €  

ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΕΣΠΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
11 «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας» 1.900.000 €        
12 «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»» 10.617.343 €          
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.517.343 €