Μενού

A A A

15-02-2024:

Ανακοίνωση ετήσιου πίνακα αποκλειστικών νοσοκόμων, ανά νοσοκομείο για το έτος 2024.


01-11-2023:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2024.


07-02-2023:

Ανακοίνωση ετήσιου πίνακα αποκλειστικών νοσοκόμων, ανά νοσοκομείο για το έτος 2023.


10-11-2022:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποκλειστικών νοσοκόμων έως και τις 15-12-2022.

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2023.


19-10-2021:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2022.

 • Αρχική Αίτηση
 • Συμπληρωματική Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση για ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

14-10-2020:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2021.

 • Αρχική Αίτηση
 • Συμπληρωματική Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση για ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

22-10-2019:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

 • Αρχική Αίτηση
 • Συμπληρωματική Αίτηση
 • Υπεύθυνη Δήλωση για το Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων
 • Υπεύθυνη Δήλωση για ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.