Μενού

A A A

20-03-2024:

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης.


08-03-2024:

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08-03-2024 έως 15-03-2024.


26-02-2024:

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης στις 27-02-2024 και ώρα 10:00πμ.


02-02-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης σε νοσοκομεία αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05-02-2024 έως 16-02-2024.


30-08-2023:


11-08-2023:


30-06-2023:


20-03-2023: