Μενού

A A A

05-03-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής με το Γ.Ν.Θ. <Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος> - Οργανική Μονάδα <Γ. Γεννηματάς>, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 04/03/2024 ώρα 13:00μμ και λήγει στις 07/03/2024 ώρα 13:00μμ. 


12-10-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με το Γ.Ν.Θ. <Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος> - Οργανική Μονάδα <Γ. Γεννηματάς>, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 12/10/2023 ώρα 12:00μμ και λήγει στις 19/10/2023 ώρα 12:00μμ.


06-10-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με το Κέντρο Υγείας Γιαννιτσών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 09/10/2023 ώρα 10.00 π.μ και λήγει στις 11/10/2023 ώρα 15.00 μ.μ.


06-10-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας κυτταρολογίας με το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 09/10/2023 ώρα 10.00 π.μ και λήγει στις 11/10/2023 ώρα 15.00 μ.μ.


10-04-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με τέσσερις (4) ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων εσωτερικής παθολογίας με το Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης, οφθαλμολογίας και μαιευτικής – γυναικολογίας με το Κέντρο Υγείας Αιγινίου και παιδιατρικής με το Κέντρο Υγείας Γιαννιτσών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 10/04/2023 ώρα 13μ.μ και λήγει στις 12/04/2023 ώρα 13μ.μ.