Μενού

A A A


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων,  Μοριοδότησης και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 (ΑΔΑ: 6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ) έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023, αρ.3, παρ. γ (ΦΕΚ 6701/Β/28.11.2023) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αναρτημένων πινάκων, στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνοδευόμενες με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση: grsymvouliou8@3ype.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


16-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 22-02-2024


16-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 22-02-2024


16-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 22-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΤΕΠ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024


05-02-2024:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05-02-2024

Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09-02-2024